Skip to main content
 主页 > สร้างกีฬาด้วยกัน > Haifan Sports >

หากประเทศใดให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่าเสรีภาพ มันก็จะสูญเสี

2022-05-09 03:12 浏览:8183

หากประเทศใดให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่าเสรีภาพ มันก็จะสูญเสียอิสรภาพ และที่น่าแปลกก็คือถ้ามันเป็นความสบายหรือเงินทองที่มันมีค่ามากกว่า มันก็จะสูญเสียสิ่งนั้นไปด้วย

บาคาร่าเว็บตรง

เว็บพนันกีฬาเฉพาะเมื่อความจริงทำร้ายผลประโยชน์โดยตรงของคุณ และคุณยังรักมันอยู่ แสดงว่าคุณรักความจริงอย่างแท้จริง

คุณร้องไห้น้ำตาเป็นของคุณเอง คุณเจ็บปวดไม่มีใครสามารถรู้สึกได้ บางคนบอกว่าเวลาจะทำให้ลืมความเจ็บปวด ปรากฎว่าเวลานั้นทำให้ฉันชินกับความเจ็บปวด ความฝันนั้นหวาน หนทางยังอีกยาวไกล และเรามีความปราถนาดีเสมอ ในโลกนี้ บางครั้งหัวเราะเยาะคนอื่น บางครั้งหัวเราะเยาะตัวเองเพื่อคนอื่น ผ่อนคลาย ชีวิตเต็มไปด้วยความก้าวหน้าและการล่าถอย และคุณจะไม่สูญเสียอะไรเลยหากคุณสูญเสีย

หากคุณเห็นได้ชัดว่าตัวเองถูกและคนอื่น ๆ ยืนยันว่าคุณผิดคุณต้องกลับใจจากผู้อื่นด้วยการเพาะปลูกคือการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถอดทนได้ทุกอย่างและคุณจะก้าวหน้า แม้ว่าคุณจะพูดถูก แต่คุณต้องขอการกลับใจจากผู้อื่น นั่นคือการฝึกฝน

หลักการเน้นย้ำถึงลักษณะเฉพาะและการใฝ่หาความเป็นเลิศ กุญแจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอยู่ที่การเน้นย้ำถึงบุคลิกภาพที่โดดเด่นขององค์กร และการแสวงหาคุณลักษณะ ข้อดี และความแตกต่างที่โดดเด่น ในกระบวนการก่อสร้าง ตามสถานการณ์จริงขององค์กร ให้ความสนใจกับการขุดค้นและการปรับแต่ง แยกแยะความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะขององค์กร และใช้เส้นทางของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยลักษณะของ JCDecaux ในเวลาเดียวกัน เราต้องสะท้อนถึงระดับขั้นสูงของเวลา และให้พนักงานทุกคนชื่นชมรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทในวัฒนธรรมองค์กรที่ก้าวหน้าและยอดเยี่ยมนี้ ทุกคนมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และทุกคนสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่เคยพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ หยุดก้าวไปข้างหน้า และยืนหยัดในการแสวงหาความเป็นเลิศอยู่เสมอ เป้าหมายที่น่าตื่นเต้นปรากฏขึ้นทีละคน ไม่เคยพอใจ และพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์แบบและเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องและ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการสร้างแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นหนาของการพัฒนาและก้าวหน้าไปตามกาลเวลา ประการที่สี่ การดำเนินการตามเป้าหมาย 1 เป้าหมายการวางแผนและเป้าหมายระยะยาว: ตามกลยุทธ์การพัฒนาโดยรวมของบริษัท ทำตามแผนทีละขั้นตอน จากตื้นขึ้นสู่ลึก จากภายนอกสู่ภายใน เพื่อสร้างชุดที่สมบูรณ์ของวิทยาศาสตร์และ ระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สมบูรณ์ เริ่มจากสี่ด้านของจิตวิญญาณ พฤติกรรม ระบบและวัสดุ ส่งเสริมและดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างครอบคลุม สร้างระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย และรวมเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การพัฒนาโดยรวมของบริษัท กลายเป็นส่วนสำคัญของ การวางแผนโดยรวมของบริษัท เป้าหมายระยะกลาง: โครงร่างแผน 2 ปี (1) ปรัชญาองค์กร (วัตถุประสงค์ขององค์กร วิสัยทัศน์องค์กร ปรัชญาธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร ฯลฯ) ที่มีลักษณะเฉพาะของบริษัท หยั่งรากลึกในหัวใจของผู้คนและทุกคน พนักงานมีความคุ้นเคยกับปรัชญาขององค์กรและสามารถดำเนินการเฉพาะอย่างมีสติสัมปชัญญะ (2) สร้างระบบแนวคิดหลักขององค์กร และยืนยันที่จะใช้แนวคิดเป็นจุดเริ่มต้น เน้น และตั้งหลักในการดำเนินการทั้งหมด (3) สร้างระบบการเรียนรู้ สร้างระบบการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและฝึกฝนอย่างมีสติ เรียนรู้และประยุกต์ใช้แบบจำลองและทฤษฎีการจัดการขั้นสูง เรียนรู้และซึมซับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีการดำเนินงานในอุตสาหกรรม และปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของพนักงานทุกคนโดยเฉพาะ ระดับการจัดการ (4) ความนิยม ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงขององค์กรได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การตระหนักรู้ของโลโก้องค์กรและภาพลักษณ์ของตราสินค้าภายในองค์กรและอุตสาหกรรมเดียวกันจะต้องถึง 100% และการรับรู้ของลูกค้าองค์กรต้องมากกว่า 95% . (5) พนักงานทุกคนคุ้นเคยกับมาตรฐานภาพลักษณ์องค์กร มาตรฐานภาพลักษณ์ของผู้จัดการ และมาตรฐานภาพลักษณ์พนักงาน และนำไปปฏิบัติอย่างมีสติ และระดับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณมีมากกว่า 99% (6) ระบบการจดจำภาพ ระบบการรู้จำความคิด และระบบการรู้จำพฤติกรรมขององค์กรได้รับการกำหนดมาตรฐาน ตั้งโปรแกรม และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (7) เพื่อให้ได้มาตรฐานฐานสาธิตการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน โฟกัสการทำงานสองปีใน 20XX: จัดทำ "คู่มือพนักงาน" ฉบับสมบูรณ์ ค่อยๆ ดำเนินการสร้างบรรทัดฐานของระบบ และสรุปและปรับแต่งความหมายแฝงของจิตวิญญาณและวัฒนธรรมองค์กร เสร็จสิ้นการสร้างมาตรฐานของระบบการระบุด้วยภาพขององค์กรและจรรยาบรรณของพนักงานได้บรรลุผลเบื้องต้น แนวคิดหลักขององค์กรได้รับการยอมรับมากกว่า 90% ภายในองค์กร และระบบการเรียนรู้ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างดีและมีความชำนาญในการดำเนินงาน 20XX: บูรณาการและปรับปรุงระบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างระบบการจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่เติบโตเต็มที่ ส่งเสริมความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทต่อไป สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และบรรลุมาตรฐานการสาธิตการสร้างวัฒนธรรมองค์กรระดับภูมิภาค เป้าหมายระยะสั้น: แผนปฏิบัติการหนึ่งปีเน้นการสร้างค่านิยมหลักขององค์กร และรวมสามระบบของระบบการระบุปรัชญาองค์กรที่มีจิตวิญญาณขององค์กรเป็นแกนหลัก ระบบการระบุด้วยภาพกับองค์กร โลโก้เป็นแกนหลัก และระบบระบุพฤติกรรมที่มีภาพพนักงานเป็นแกนหลัก นำเข้าแนวคิด CIS และจัดระเบียบการดำเนินการและการดำเนินการ ข้อกำหนดขั้นตอน มุ่งเน้นไปที่การสร้างความยุ่งยากเกี่ยวกับวัฒนธรรมสถาบัน วัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ สร้างระบบวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยคุณลักษณะของเดคโค ตอบสนองความต้องการในยุคนั้น และปรับให้เข้ากับความต้องการของระบบองค์กรสมัยใหม่ กำหนดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และส่งเสริม การพัฒนาองค์กรอย่างแข็งแรงและยั่งยืน ขยายจากวัฒนธรรมการรับรู้สู่วัฒนธรรมรูปทรงลูกแพร์ จากวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปจนถึงทรัพยากรที่จับต้องได้ และจากวัฒนธรรมการจัดการไปจนถึงการจัดการวัฒนธรรม ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของทีมอย่างครอบคลุม ทำให้องค์กรใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างการแข่งขันใหม่ ข้อได้เปรียบสำหรับองค์กร ตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ V. มาตรการเฉพาะ (1) ดำเนินการและเผยแพร่ปรัชญาองค์กร เพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถ ปรัชญาธุรกิจ จรรยาบรรณ และสโลแกนของการดำเนินการฝังรากลึกในจิตใจของประชาชน และเป็นที่ยอมรับและยอมรับโดย พนักงานส่วนใหญ่ และสร้างจิตวิญญาณขององค์กรเป็นแนวคิดหลัก ปรับปรุงแรงสู่ศูนย์กลางและความสามัคคีของพนักงาน (2) กำหนดและปรับปรุง "คู่มือพนักงาน" ออกและจัดระเบียบพนักงานทุกคนให้ศึกษาและดำเนินการในเชิงลึกเพื่อให้งานแต่ละงานมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการรับผิดชอบ และ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบ ระบบอย่างจริงจัง เพิ่มการประเมิน ปรับปรุงการจัดการ ให้ระบบกลายเป็นพาหะของวัฒนธรรม เพื่อให้พนักงานค่อยๆ เติมเต็ม จากการขอให้ฉันเชื่อฟังสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม และตระหนักถึงการก้าวกระโดดจากการขอให้ฉันทำในสิ่งที่อยากทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆ คุณสามารถจัดการแข่งขันความรู้ "คู่มือพนักงาน" แบบทดสอบ ฯลฯ หลังจากการเรียนรู้และฝึกอบรม (3) ส่งเสริมระบบการระบุตัวตน VI โดยรวม แขวนป้ายโฆษณาแนวความคิดขององค์กรในพื้นที่สำนักงานและหอพัก จัดทำป้ายชื่อพร้อมชื่อบริษัทในบริเวณสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน สื่อประชาสัมพันธ์รูปภาพ อุปกรณ์การประชุมและแผนกต้อนรับ เอกสารที่พิมพ์และแจกจ่าย นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซองจดหมาย การ์ดโต๊ะประชุม สโลแกน กระดานวิดีโอ อุปกรณ์ เครื่องมือ หมวกกันแดด และถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง รวมถึงน้ำดื่มทุกวัน ป้ายและควบคุมอย่างเข้มงวด (4) ทำงานที่ดีในการสร้างผู้ให้บริการวัฒนธรรมและตำแหน่งเช่นกระดานโฆษณาชวนเชื่อขององค์กร, ศูนย์กิจกรรมพนักงาน, คอลัมน์หนังสือพิมพ์ขององค์กร, ห้องอ่านหนังสือ ฯลฯ เพื่อสร้างบรรยากาศการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง (5) จัดทำสิ่งพิมพ์ภายในของบริษัท ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท เพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของพนักงาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและดีต่อสุขภาพของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้รางวัลพนักงานดีเด่นในทุกแผนก เพิ่มความกระตือรือร้นของพนักงานในการมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศที่ดี (6) จัดระเบียบบุคลากรผู้บริหารเพื่อดำเนินกิจกรรมการอภิปรายขนาดใหญ่และคำถามคือ: ทำไมองค์กรจึงรวมคนเข้าด้วยกัน ใช้โอกาสนี้เพื่อเรียกร้องความคิดเห็นจากทุกด้านและหลีกเลี่ยงองค์กรที่พึ่งพาเฉพาะตำแหน่งและเงินเป็นวิธีเดียว ให้รางวัลพนักงาน (7) สนับสนุนวัฒนธรรมการดำเนินการโดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ตระหนักถึงความเข้มงวดของเป้าหมายการทำงานที่มีอยู่ กำหนดแนวคิดว่าจะต้องดำเนินการ ดำเนินการทันที และดำเนินการอย่างสุดซึ้ง เพื่อที่จะจงรักภักดีต่อองค์กร แน่วแน่ ใส่ใจ กระบวนการและปฏิบัติตามสถานการณ์โดยรวม (8) สนับสนุนวัฒนธรรมครอบครัว, ตระหนักถึงการจัดการที่มีมนุษยธรรมขององค์กร, พยายามแก้ปัญหาให้กับพนักงาน, ปรับเวลาทำงานของพนักงานสามีและภรรยา, จัดทำไฟล์วันเกิดของพนักงาน, กำหนดและปรับปรุง "ระเบียบชั่วคราวเกี่ยวกับความเสียใจของพนักงาน" เกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษาต่อของเด็ก ฯลฯ มีการใช้กฎระเบียบอย่างรอบคอบเพื่อให้พนักงานได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวองค์กร (9) กำหนดมาตรฐานพฤติกรรมประจำวันของพนักงาน ใส่ใจในมารยาท พัฒนารสนิยมของพนักงาน ส่งเสริมอารยธรรมทางภาษา ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความสุภาพ คุณสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้บางส่วนมาบรรยายความรู้ด้านมารยาทสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมทุกคน ให้พนักงานเข้าใจมารยาท รู้จักมารยาท ใช้มารยาท และแสดงความเมตตากรุณา (10) ให้บทบาทอย่างเต็มที่กับบทบาทขององค์กรพรรคในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และจัดการความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรกับงานด้านอุดมการณ์และการเมืองของพนักงาน การสร้างอารยธรรมฝ่ายวิญญาณ และการจัดการประจำวันขององค์กรอย่างถูกต้อง ผ่านสาขาของพรรควิสาหกิจและโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินงานด้านอุดมการณ์และการเมืองและการสร้างอารยธรรมทางจิตวิญญาณ ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นสาธารณะของบริษัทเพื่อสร้างแนวความคิดสาธารณะที่ถูกต้อง และเปลี่ยนความคิดของพนักงานจากรากเหง้า (11) จัดและดำเนินการแข่งขันทักษะต่าง ๆ กิจกรรมวัฒนธรรมและความบันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของงานของบริษัท เช่น การแข่งขันกลยุทธ์การตลาด การแข่งขันชักเย่อพนักงาน เครือข่ายพนักงานตอนเย็น ฯลฯ กิจกรรมสามารถบรรลุผลจริง ในการส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์และเสริมสร้างความกระตือรือร้นในการทำงานของพนักงาน (12) จัดตั้งกลุ่มผู้นำสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และผู้นำจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรทำหน้าที่เป็นบุคคลหลักที่รับผิดชอบในการเพิ่มความน่าสนใจ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยชี้นำและสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทอีกด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและระยะยาว เราต้องพากเพียรและพากเพียรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ในกระบวนการกำหนดแผนการดำเนินงานเฉพาะต่างๆ เราต้องปฏิบัติได้จริงและเป็นไปได้ ไม่ทะเยอทะยานเกินไปหรือพูดเกินจริง . กลุ่มชั้นนำต้องดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล ตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสม ประเมินและแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการอย่างทันท่วงทีและทำงานได้ดีในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ในเวลาเดียวกัน แผนการดำเนินงานของวัฒนธรรมองค์กรเปิดกว้าง และเนื้อหาเฉพาะจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกและกระบวนการดำเนินการ และพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับ เวลา พัฒนาและสร้างสรรค์ และสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาอย่างมั่นคงและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะของ JCDecaux ทัศนคติกำหนดทุกอย่าง รายละเอียดทำให้สำเร็จ ไม่มีบุคคลที่สมบูรณ์แบบ มีแต่ทีมที่สมบูรณ์แบบ บทที่ 2: แผนการดำเนินงานสำหรับวัฒนธรรมองค์กร การก่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรคือจิตวิญญาณขององค์กร เพื่อปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของการพัฒนาสถานการณ์ใหม่ ตามการจัดเตรียมงานของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ปีนี้ หน่วยงานจะเริ่มใช้มาตรการเชิงกลยุทธ์สำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสนอแผนนี้ 1. ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1. ความจำเป็นในการปรับปรุงระดับผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กรได้รับการส่งเสริมและสะสมในการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร และเกิดขึ้นหลังจากการกลั่นกรองและกลั่นกรองแล้ว โดยอิงตามปรัชญาการจัดการองค์กรและจิตวิญญาณขององค์กร และใช้เป้าหมายสูงสุดของบริษัท ค่านิยมร่วมกัน รูปแบบที่ดี จรรยาบรรณของ ความประพฤติ โลโก้ ฯลฯ เป็นเนื้อหาหลักสามารถกระตุ้นและรวมความรู้สึกเป็นเจ้าของความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและเป็นจิตวิญญาณขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งคือการปลูกฝังความคิดของพนักงานทุกคนด้วยแนวคิดการจัดการขั้นสูงและแนวคิดทางธุรกิจ หลอมรวมความคิดของพนักงาน สร้างมาตรฐานพฤติกรรมของพนักงาน และกำหนดภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น โดยการสร้างระบบวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของหน่วยงานและมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระดับการจัดการของหน่วยงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทันกับเวลาอย่างแท้จริง ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์ สร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาอย่างมั่นคง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะของ JCDecaux ทัศนคติกำหนดทุกสิ่ง รายละเอียดทำให้สำเร็จ ไม่มีบุคคลที่สมบูรณ์แบบ มีแต่ทีมที่สมบูรณ์แบบ บทที่ 2: แผนการดำเนินงานสำหรับวัฒนธรรมองค์กร การก่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรคือจิตวิญญาณขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการพัฒนาสถานการณ์ใหม่ ตามการจัดเตรียมงานของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ปีนี้ หน่วยงานจะเริ่มใช้มาตรการเชิงกลยุทธ์สำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสนอแผนนี้ 1. ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1. ความจำเป็นในการปรับปรุงระดับผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กรได้รับการส่งเสริมและสะสมในการดำเนินงานระยะยาวขององค์กรและเกิดขึ้นจากการกลั่นกรองและกลั่นกรองโดยอิงจากปรัชญาการจัดการองค์กรและจิตวิญญาณขององค์กร และใช้เป้าหมายสูงสุดของบริษัท ค่านิยมร่วมกัน รูปแบบที่ดี จรรยาบรรณ โลโก้ ฯลฯ เป็นเนื้อหาหลักสามารถกระตุ้นและรวมความรู้สึกของการเป็นเจ้าของความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและเป็นจิตวิญญาณขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งคือการปลูกฝังความคิดของพนักงานทุกคนด้วยแนวคิดการจัดการขั้นสูงและแนวคิดทางธุรกิจ หลอมรวมความคิดของพนักงาน สร้างมาตรฐานพฤติกรรมของพนักงาน และกำหนดภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น โดยการสร้างระบบวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของหน่วยงานและมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระดับการจัดการของหน่วยงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทันกับเวลาอย่างแท้จริง ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์ สร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาอย่างมั่นคง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะของ JCDecaux ทัศนคติกำหนดทุกอย่าง รายละเอียดทำให้สำเร็จ ไม่มีบุคคลที่สมบูรณ์แบบ มีแต่ทีมที่สมบูรณ์แบบ บทที่ 2: แผนการดำเนินงานสำหรับวัฒนธรรมองค์กร การก่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรคือจิตวิญญาณขององค์กร เพื่อปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของการพัฒนาสถานการณ์ใหม่ ตามการจัดเตรียมงานของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ปีนี้ หน่วยงานจะเริ่มใช้มาตรการเชิงกลยุทธ์สำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสนอแผนนี้ 1. ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1. ความจำเป็นในการปรับปรุงระดับผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กรได้รับการส่งเสริมและสะสมในการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร และเกิดขึ้นหลังจากการกลั่นกรองและกลั่นกรองแล้ว โดยอิงตามปรัชญาการจัดการองค์กรและจิตวิญญาณขององค์กร และใช้เป้าหมายสูงสุดของบริษัท ค่านิยมร่วมกัน รูปแบบที่ดี จรรยาบรรณของ ความประพฤติ โลโก้ ฯลฯ เป็นเนื้อหาหลักสามารถกระตุ้นและรวมความรู้สึกเป็นเจ้าของความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและเป็นจิตวิญญาณขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งคือการปลูกฝังความคิดของพนักงานทุกคนด้วยแนวคิดการจัดการขั้นสูงและแนวคิดทางธุรกิจ หลอมรวมความคิดของพนักงาน สร้างมาตรฐานพฤติกรรมของพนักงาน และกำหนดภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น โดยการสร้างระบบวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของหน่วยงานและมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระดับการจัดการของหน่วยงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง